Γενική Συνέλευση 2019


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ SEAL CYPRUS 2019
28 Ιουνίου 2019, Γραφεία SEAL CYPRUS

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 17:30 στα γραφεία του οργανισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Σύντομος διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος

– Σημαντικές επιτυχίες

– Τρέχοντα & προηγούμενα προγράμματα

– Μελλοντικές συνεργασίες

– Αρχαιρεσίες