Γενική Συνέλευση 2018


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ SEAL CYPRUS 2018
22 Ιουνίου 2018, HUB NICOSIA.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου στις 17:30 στo HUB NICOSIA

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Σύντομος διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος

– Σημαντικές επιτυχίες

– Τρέχοντα & προηγούμενα προγράμματα

– Μελλοντικές συνεργασίες

– Αρχαιρεσίες