Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Νέα Εργαλεία για Youth Workers»


17 Ιανουαρίου 2019

Ο οργανισμός SEAL CYPRUS διοργάνωσε εκπαιδευτικό συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν Νέα Εργαλεία για Εργαζόμενους με Νέους. Το συνέδριο συγκέντρωσε εργαζόμενους με νέους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχολόγους, στελέχη μη-κυβερνητικών οργανισμών κλπ.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν.

Ημερομηνία:  Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, 4- 7 το απόγευμα
Τόπος: αίθουσα 11 του Global College (γωνιακό κτήριο), Ελαιώνων 245 και Λεωφόρος Στροβόλου γωνία, τ.κ. 2048, Στρόβολος
Το Global College στα google maps: https://goo.gl/maps/Y6Z7exC8Pu22

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 16:00 Εγγραφές
16:30 Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο οργανισμός SEAL CYPRUS και οι ευκαιρίες που προσφέρει στους εργαζόμενους με τους νέους για συμμετοχή σε σεμινάρια στην Ευρώπη.

16:40 Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ARTSQUAD.

Το έργο ARTSQUAD στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων με τους νέους. Θα παρουσιαστούν πρωτοποριακά εργαλεία για επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν στην πρακτική τους τα εξής αντικείμενα:

1. Ψηφιακά Μέσα (Digital Media)

2. Αφήγηση (Storytelling)

3. Θέατρο (Drama)

4. Μουσική (Music)

Παρουσίαση μαρτυριών από εργαζόμενους με νέους που ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ARTSQUAD.

17:00 Κατερίνα Κυριάκου, Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος του Μάστερ “Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση” του Global College.

Η αφήγηση (storytelling) στην τάξη. Η Κ. Κυριάκου θα μοιραστεί την εμπειρία της από τη χρήση του storytelling κατά τη διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας.

17:20 Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Παρουσίαση του έργου CURSOR: Crafting Career Roadmaps.

Το έργο στηρίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας της Σκωτίας  και έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία 24 εκπαιδευτικών πόρων σχεδιασμού σταδιοδρομίας που καλύπτουν 4 ειδικά θέματα: Εαυτός, Δυνατά σημεία, Ορίζοντες και Δίκτυα.

17:30 Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Παρουσίαση του έργου EXEMPLAR – Young Migrant Integration Leaders  (στα Ελληνικά, “Υποδειγματικοί νέοι ηγέτες ένταξης των μεταναστών”) . Αντικείμενο του έργου είναι η ενδυνάμωση νέων μεταναστών ώστε να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται για να γεφυρώσουν τις κοινότητές τους με τις κοινότητες της χώρας υποδοχής.

17:40 Γκόλφω Κατέβα, Σχολική Ψυχολόγος.

Παρουσίαση έργων από τoυς οργανισμούς SYNTHESIS Center for Research and Education και HUB NICOSIA.

Artistic Licence -Using Performing Arts for Building Key Competences: Σκοπός του έργου είναι να χρησιμοποιήσει τις εφαρμοσμένες τέχνες για την δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών που θα βοηθήσουν περιθωριοποιημένους ενήλικες και μετανάστες στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

Neuroguide – Building Key Competences Through Challenge Based Learning: Το έργο προτείνει τη δημιουργία προκλήσεων τύπου δωματίου διαφυγής (escape rooms) σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να προσελκύσει άτομα εκπαιδευτικά περιθωριοποιημένα και να τους προσφέρει στήριξη για να αποκτήσουν μια σειρά από δεξιότητες σε διάφορους τομείς.

ERFAL – Exchange of Practices for Disadvantaged People

Σκοπός του έργου η δημιουργία ενός θεματικού δικτύου με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άτομα με αναπηρίες, NEETs, ηλικιωμένοι, μετανάστες ). Τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι μια συλλογή με καλές πρακτικές για ενσωμάτωση των ομάδων στόχου του έργου.

Μαρία Γεωργίου, Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Παρουσίαση έργων από τους οργανισμούς SYNTHESIS Center for Research and Education και HUB NICOSIA.

UNWIND – Reducing Workplace Stress for Young People by Building Career Management Skills.

Γενικός στόχος του έργου είναι να προσφέρει στους νέους, που εργάζονται ή αναζητούν εργασία, τη δυνατότητα να χτίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το εργασιακό άγχος ώστε να δημιουργήσουν μια βιώσιμη σταδιοδρομία στη σημερινή δυναμική οικονομία.

PANDPAS – Pre and Post Arrival Schemes to facilitate inclusion and prevent xenophobia and radicalization. Το έργο έχει σαν στόχο τη δημιουργία εργαλείων που θα συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών.

18:00 Δεξίωση και Networking

Όλα τα έργα που παρουσιάστηκαν χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. SEAL CYPRUS_Greek_brief presentation_Jan 2019

2. ARTSQUAD-overview_Greek_Jan 2019

3. CURSOR-overview_Greek_Jan 2019

 

Erasmus+ logo