Γενική Συνέλευση 2022


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ SEAL CYPRUS 2022
24 Ιουνίου 2022, Γραφεία SEAL CYPRUS

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  24 Ιουνίου  στις 17:30 στα γραφεία του οργανισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Σύντομος διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος

– Σημαντικές επιτυχίες

– Τρέχοντα & προηγούμενα προγράμματα

– Μελλοντικές συνεργασίες

– Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο