Γενική Συνέλευση 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ SEAL CYPRUS 2021
18 Ιουνίου 2021, Γραφεία SEAL CYPRUS

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου  στις 17:30 στα γραφεία του οργανισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Σύντομος διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος

– Σημαντικές επιτυχίες

– Τρέχοντα & προηγούμενα προγράμματα

– Μελλοντικές συνεργασίες

– Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο