Γενική Συνέλευση 2020


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ SEAL CYPRUS 2020
19 Ιουνίου 2020, Γραφεία SEAL CYPRUS

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου  στις 17:30 στα γραφεία του οργανισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Σύντομος διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το προηγούμενο έτος

– Σημαντικές επιτυχίες

– Τρέχοντα & προηγούμενα προγράμματα

– Μελλοντικές συνεργασίες