Φόρμα Συμμετοχής- Εργαστήρια Καριέρας DARE


Κάθε εργαστήρι διαρκεί τρεις μέρες. Κατόπιν, δικαιούσαι μία ωριαία συνεδρία με εξειδικευμένο Σύμβουλο ή Μέντορα Σταδιοδρομίας. Μπορείς να εγγραφείς μόνο σε ένα εργαστήρι:

  1. Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021- Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 ώρες: 3:00- 7:00 μ.μ
  2. Τρίτη 16 Μαρτίου 2021- Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και Δευτέρα 22 Μαρτίου ώρες: 3:00- 7:00 μ.μ
  3. Δευτέρα 5 Απριλίου 2021- Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 ώρες: 3:00- 7:00 μ.μ
  4. Δευτέρα 19 Απριλίου 2021- Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 ώρες: 3:00- 7:00 μ.μ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR), θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δύναται χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους του έργου DARE, τους συνεργάτες τους και τον μηχανισμό χρηματοδότησης για κάποιον από τους εξής σκοπούς:


(α) Πρακτική διοργάνωση των εργαστηρίων όπως πρόσκλησή σου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενημέρωσή σου για το πρόγραμμα, κλπ.

(β) Εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες αναφοράς για την πρόοδο του έργου.

(γ) Έκδοση και αποστολή προς εσένα πιστοποιητικών μάθησης.

(δ) Επικοινωνία μαζί σου σε σχέση με τη συμμετοχή σου στα εργαστήρια.


Τα δεδομένα σου δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους πέραν όσων αναφέρονται παραπάνω χωρίς τη συγκατάθεσή σου.
Εάν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες πριν από τη συγκατάθεσή σου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σου, μπορείς να στείλεις τις ερωτήσεις σου στην ακόλουθη διεύθυνση: comm@sealcyprus.org